SIMPLEX

Pomáháme organizacím s řízením lidských zdrojů,
aby mohly dosahovat vytyčených cílů.

O FIRMĚ

Od založení v roce 2000 poskytuje firma SIMPLEX Czech s.r.o. komplexní služby v oblasti náboru zaměstnanců a personálního poradenství. Služby náboru zaměstnanců zajišťuje zkušený tým náborových specialistů a externích konzultantů, zodpovědných za jednotlivé obory obsazovaných pracovních míst. To umožňuje poskytovat kvalitní náborové služby od vyhledání kandidátů, přes nábor jednotlivých zaměstnanců, až po budování rozsáhlých týmů. Služby personálního poradenství zajišťuje zkušený tým personalistů, manažerů a externích konzultantů, zodpovědných za jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů. To umožňuje poskytovat hodnotné poradenské služby, zaměřené na dosahování strategických cílů organizací.

SIMPLEX Czech s.r.o.

SLUŽBY

Oblasti / Služby Vyhledání
kandidátů
Nábor
zaměstnanců
Budování
týmů
Personální
poradenství
Personální plánování ●
Personální marketing ● ●
Analýza pracovních míst ● ● ●
Získávání kandidátů ● ● ● ●
Výběr kandidátů ● ● ● ●
Přijímání zaměstnanců ● ● ●
Adaptace zaměstnanců ● ●
Hodnocení zaměstnanců ●
Rozmisťování zaměstnanců ●
Odměňování zaměstnanců ●
Vzdělávání zaměstnanců ●
Budování pracovních vztahů ●
Péče o zaměstnance ●
Oblasti / Služby Vyhledání
kandidátů
Nábor
zaměstnanců
Personální plánování
Personální marketing
Analýza pracovních míst ●
Získávání kandidátů ● ●
Výběr kandidátů ● ●
Přijímání zaměstnanců ●
Adaptace zaměstnanců
Hodnocení zaměstnanců
Rozmisťování zaměstnanců
Odměňování zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců
Budování pracovních vztahů
Péče o zaměstnance
Oblasti / Služby Budování
týmů
Personální
poradenství
Personální plánování ●
Personální marketing ● ●
Analýza pracovních míst ● ●
Získávání kandidátů ● ●
Výběr kandidátů ● ●
Přijímání zaměstnanců ● ●
Adaptace zaměstnanců ● ●
Hodnocení zaměstnanců ●
Rozmisťování zaměstnanců ●
Odměňování zaměstnanců ●
Vzdělávání zaměstnanců ●
Budování pracovních vztahů ●
Péče o zaměstnance ●

Vyhledání kandidátů

Služba vyhledání kandidátů zajišťuje získávání kvalitních kandidátů na obsazovaná pracovní místa. Služba zahrnuje zpracování požadavků, získávání kandidátů, výběr kandidátů a představení kandidátů. Dosahování kvalitních výsledků umožňuje individuální přístup k potřebám organizací, detailní znalost pracovního trhu, podrobná specifikace pracovních míst, moderní pojetí získávání kandidátů, odborná způsobilost pro výběr kandidátů a strukturované hodnocení představených kandidátů. Realizace projektů probíhá ve spolupráci s personalisty a manažery jednotlivých organizací, včetně konzultační podpory k představeným kandidátům.

Vyhledání kandidátů

Nábor zaměstnanců

Služba nábor zaměstnanců zajišťuje získávání kvalitních zaměstnanců na požadovaná pracovní místa. Služba zahrnuje analýzu pracovních míst, získávání kandidátů, výběr kandidátů a přijímání zaměstnanců. Dosahování kvalitních výsledků umožňuje individuální přístup k potřebám organizací, detailní znalost pracovního trhu, podrobná analýza pracovních míst, moderní pojetí získávání kandidátů, odborná způsobilost pro výběr kandidátů, strukturované hodnocení představených kandidátů a dlouhodobá zkušenost s přijímáním zaměstnanců. Realizace projektů probíhá ve spolupráci s personalisty a manažery jednotlivých organizací, včetně konzultační podpory při přijímání zaměstnanců.

Nábor zaměstnanců

Budování týmů

Služba budování týmů zajišťuje získávání kvalitních zaměstnanců do vytvářených nebo rozšiřovaných pracovních týmů. Služba zahrnuje analýzu pracovních míst, personální marketing, získávání kandidátů, výběr kandidátů, přijímání zaměstnanců a adaptaci zaměstnanců. Dosahování kvalitních výsledků umožňuje individuální přístup k potřebám organizací, detailní znalost pracovního trhu, podrobná analýza pracovních míst, efektivní využití personálního marketingu, moderní pojetí získávání kandidátů, odborná způsobilost pro výběr kandidátů, strukturované hodnocení představených kandidátů, dlouhodobá zkušenost s přijímáním zaměstnanců a připravený plán adaptace zaměstnanců. Realizace projektů probíhá ve spolupráci s personalisty a manažery jednotlivých organizací, včetně konzultační podpory při přijímání a adaptaci zaměstnanců.

Budování týmů

Personální poradenství

Služba personální poradenství zajišťuje získávání nových informací, ověřených postupů a odborné pomoci v oblasti řízení lidských zdrojů. Služba zahrnuje jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů od personálního plánování, přes přijímání zaměstnanců, až po péči o zaměstnance. Dosahování kvalitních výsledků umožňuje individuální přístup k potřebám organizací, výborná znalost řízení lidských zdrojů, rozsáhlá znalost navazujících oborů, detailní znalost pracovního trhu, dlouhodobá znalost potřeb zaměstnanců, důkladná znalost aktuálních trendů a využití zkušeností ze stovek projektů. Realizace projektů probíhá ve spolupráci s personalisty a manažery jednotlivých organizací, včetně konzultační podpory při implementaci navržených řešení.

Personální poradenství

KONTAKTY

SIMPLEX Czech s.r.o.

Na Hroudě 24/3317
100 00  Praha 10
Česká republika

Telefon: +420 224 266 042
E-mail: info@simplex.cz
in

© 2015 SIMPLEX Czech s.r.o.